Din Gasmester tlf.: 48 14 34 36

Fjernvarme

Om fjernvarme

Omkring 60 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Det er en miljøvenlig og billig måde at opvarme sit hus på. Der kan dog være enkelte fjernvarmeforsyninger hvor situationen er lidt anderledes, så undersøg prisen før du går i gang.

En stor del af fjernvarmen stammer fra overskud fra elproduktion, altså fra kraftvarmeværker. Når der produceres el, udvikles der store mængder varme. Det er den varme, der bruges til fjernvarme.

Andre fjernvarmeværker producerer varme vha. solvarmeanlæg, eller når de f.eks. brænder affald eller biobrændsler af.

Når fjernvarmen skal transporteres over store afstande, sker der store varmetab. For at undgå mest muligt tab er det vigtigt, at dit vand er afkølet, før det sendes tilbage til værket. Mange steder får man en bonus, hvis ens anlæg afkøler godt, og en merudgift, hvis det afkøler dårligt.

For at sikre en god afkøling, bør du regelmæssigt få foretaget en justering af anlægget.

Hos Svarre VVS montere vi Termix

Kontakt os endelig hvis du overvejer at konvertere til Fjernvarme.